Έναρξη Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ

Η εκτός ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας θα αρχίσει την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018. Οι φοιτητές/τριες την ημέρα αυτή θα πρέπει να βρίσκονται στις δομές στις οποίες τοποθετήθηκαν.