Διατελέσαντες Καθηγητές

Διατελέσαντες Καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας (κατά σειρά αποχώρησής τους)

1. Νατσόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής
2. Δημητρίου Ανδρέας, Καθηγητής
3. Λυμπεράκης Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής
4. Τσάλτα Ελευθερία, Λέκτορας
5. Μάνιου-Βακάλη Μαίρη, Καθηγήτρια
6. Χρηστίδης Δημήτρης, Λέκτορας
7. Πήτα Γλυκερία, Επίκουρη Καθηγήτρια
8. Κορδούτης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
9.  Ξενικού Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια
10.  Τσαπκίνη Κυράνα, Λέκτορας
11.  Μαρκουλής Διομήδης, Καθηγητής