Διδακτορικές Διατριβές

Λίστα Διδακτορικών Διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα μετά το ν. 4485/2017

1. Γκόγκα Μαρία
Επιβλέπουσα: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Ο ρόλος των κοινωνικών σχέσεων, των κοινωνικών δικτύων και της κοινωνικής υποστήριξης, ως πτυχών του κοινωνικού κεφαλαίου, στην πορεία της ζωής και στη διαχείριση της διαταραχής των ατόμων με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: The role of social relations, social networks and social support, as aspects of social capital, in the course of life and in management of the disorder in people with serious mental health problems
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Μπίμπου - Νάκου Ιωάννα, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Ζήση Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Αιγαίου

2. Πόπτση Ελένη
Επιβλέπουσα: Μωραϊτου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Ανάπτυξη συστοιχίας αξιολόγησης του γνωστικού ελέγχου στη γήρανση και δημιουργία προγράμματος παρέμβασης διπλού έργου με τη χρήση του συστήματος αντανκλαστικών REMEDES. 
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: The development of a cognitive control assessment battery in aging and the design of a dual task cognitive training program. Adaptation of the reflection/reaction measurement system "REMEDES".
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μωραΐτου Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Τσολάκη Μαγδαληνή, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, ΑΠΘ, Συμεωνίδης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, ΑΠΘ

3. Μίχος Ιωάννης
Επιβλέπουσα: Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Κατασκευές σεξουαλικών και έμφυλων ταυτοτήτων στον θεσμικό και καθημερινό λόγο: Πολιτικές διαστάσεις, θεσμικές διεκδικήσεις και δικαιώματα
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Μπάκα Αφροδίτη, ΑΠΘ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Μποζατζής Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

 

4. Νεραντζάκη Αικατερίνη
Επιβλέπουσα: 
Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Η διαμόρφωση των επιστημονικών συναισθημάτων: Συμβολή γνωστική, μεταγωνστικών και θυμικών παραγόντων
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Γωνίδα Σοφία - Ελευθερία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Κιοσέογλου Γρηγόρης, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ

 

5. Παπαγεωργακόπουλος Τηλέμαχος - Νεκτάριος
Επιβλέπουσα: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Γνωστικοί περιορισμοί και σύστημα απονομής δικαιοσύνης
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Cognitive Constraints and Legal Justice System
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Μωραΐτου Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Θεμελή Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν/μιο Κρήτης

 

6. Δούμου Κυριακή
Επιβλέπουσα: Μπάκα Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: 
Ο λόγος των Ελλήνων για τους πρόσφυγες ως 'πολιτισμικά άλλοι' και οι συνέπειές του για την κοινωνική τους ένταξη: Μια λογοψυχολογική μελέτη
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: The discourse of Greek citizens about the refugees as “culturally others” and the consequences of it to their social integration: A discursive study

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μπάκα Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, ΘΣαπουντζής Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 

7. Σπυροπούλου Ελευθερία
Επιβλέπουσα: Αθανασιάδου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Η εγγραμματοσύνη των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας μαθητών/τριών και ο ρόλος τους στο σχολικό πλαίσιο.
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Educator's mental health literacy and their role in the school context

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Αθανασιάδου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Στογιαννίδου Αριάδνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Κούρκουτας Ηλίας, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 

8. Mαχαίρα Σοφία
Επιβλέπουσα: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στα κλινικά χαρακτηριστικά των νοσηλευόμενων σε ψυχιατρικές κλινικές και σε σημαντικές πτυχές της ψυχιατρικής νοσηλείας (τύπος, διάρκεια, κλινική έκβαση).
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παπαχρήστου Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Στυλιανίδης Στυλιανός, Καθηγητής

9. Αναστασόπουλος Οδυσσέας
Επιβλέπουσα: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Οι συνθήκες διαμονής ως προβλεπτικοί παράγοντες της ακούσιας εισαγωγής σε νοσηλευόμενους σε ψυχιατρικές κλινικές.
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Living arrangements as predictors of involuntary admission of persons hospitalized in psychiatric clinics

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αυδή Ευρυνόμη, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, Ρούσση Πάτζια, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ

10. Ζησάκου Αναστασία
Επιβλέπουσα: Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Ένταξη, πολιτειότητα και ταυτότητες χώρου στο πλαίσιο των (Νέων) Μετακινήσεων στις Ευρωπαϊκές πόλεις
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Ιntegration, citizenship and spatial identities in the context of (New) Mobilities in European cities

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Μπάκα Αφροδίτη Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Ανδρεούλη Ελένη, Senior Lecturer, School of Psychology Faculty of Arts and Social Sciences

11. Ευθυμιάδου Ευρώπη
Επιβλέπουσα: Γωνίδα Ελευθερία, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Δυνητικοί Εαυτοί εφήβων σε έναν κόσμο αλλαγών και προκλήσεων: Το σχολείο ως πλαίσιο κινητοποίησης και διαμόρφωσης θετικών ακαδημαϊκών δυνητικών εαυτών 
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Possible Selves in a changing and challenging world: The school as a motivating context for shaping hoped-for academic Possible Selves

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Κιοσέογλου Γρηγόριος, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Πλατσίδου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

12. Δούμου Κυριακή
Επιβλέπουσα: Μπάκα Αφροδίτη Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Ο λόγος των Ελλήνων για τους πρόσφυγες «πολιτισμικά άλλοι» και εν δυνάμει «επικίνδυνοι» και τις πιθανές συνέπειες στην ένταξη αυτών στην ελληνική κοινωνία. Μια λογοψυχολογική μελέτη 
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μπάκα Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Σαπουντζής Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία, Δ.Π.Θ

13. Σίμου Μερόπη
Επιβλέπουσα: Γωνίδα Ελευθερία, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Αναζήτηση ακαδημαϊκής και ψυχολογικής βοήθειας από φοιτητές/ριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Διερεύνηση εναλλακτικών προφίλ και σχεδιασμός ψυχο-εκπαιδευτικής παρέμβασης 
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Ρούσση Παγώνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Πλατσίδου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

14. Χιώτης Κωνσταντίνος
Επιβλέπουσα: Ξανθοπούλου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα:  
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Work engagement and Recovery from job demands among dual-earner couples: Investigating the enrichment process

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ξανθοπούλου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Prof. Carmen Binnewies, Full Professor, Munster University, Dr George Michaelides, Associate Professor, Norwich Business School, University of East Anglia

15. Σιδηροπούλου Ελένη
Επιβλέπουσα: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Μασούρα Ελβίρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Κατσάνος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ.

16. Νάτσιου Μαρία
Επιβλέπουσα: Στογιαννίδου Αριάδνη, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Η Συμβολή των Κλιμάκων Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων στη Διερεύνηση της Δομής Προσωπικότητας
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Ευρυνόμη Αυδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Δημήτριος Τσιώλης, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

17. Λαγογιάννη Χριστίνα
Επιβλέπουσα: Αυδή Ευρυνόμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Ο ρόλος των συναισθημάτων του θεραπευτή στη διεργασία της θεραπείας ζεύγους
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ευρυνόμη Αυδή αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ,Ευγενία Γεωργάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Peter Rober καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Πανεπιστημίου KU Leuven, Department of Neurosciences, Interfaculty Institute for Family and Sexuality Studies

18. Μπατζικώστα Αρετή
Επιβλέπουσα: Μωραϊτου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Διαχρονική μελέτη της συμμεταβολής παραμέτρων ύπνου, ικανοτήτων γνωστικού ελέγχου και διαστάσεων της Θεωρίας του Νού στην Ήπια Γνωστική Εξασθένιση (ΗΓΕ): σύγκριση διαγνωσθέντων με ΗΓΕ αμνησιακού και μη αμνησιακού τύπου με πολλαπλά ελλείματα
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μωραΐτου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Τσολάκη Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Στειρόπουλος Πασχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.

19. Μόζα Σωτηρία
Επιβλέπουσα: Κοσμίδου Μαρία-Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Πρόληψη της νευρογνωστικής διαταραχής: παράγοντες κινδύνου της παιδικής-εφηβικής ηλικίας και ο ρόλος του περιβάλλοντος στην ενήλικη ζωή
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Κοσμίδου Μαρία-Ελένη, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Σκαρμέας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Αρετούλη Ελένη,Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

20. Βίου Μαρία
Επιβλέπουσα: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Χαρτογραφώντας την εξέλιξη των αναστοχαστικών φωνών στη συστημική ομαδική ψυχοθεραπεία.
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Mapping the development of reflexive voices in systemic group psychotherapy

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αυδή Ευρυνόμη, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Τσέλιου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια,  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Θεσσαλίας

21. Βλαζάκης Αλέξανδρος
Επιβλέπουσα: Μπάκα Αφροδίτη Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Στερεοτυπικές πλαισιώσεις των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας από τα ΜΜΕ: Ιδεολογικές λειτουργίες και τρόποι πρόσληψης από το κοινό
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Stereotypical framing of protest coverage by Media: Ideological functions and public perceptions

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μπάκα Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Γαρδικιώτης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, Α.Π.Θ.

22. Δάνδη Ευγενία
Επιβλέπουσα: Τατά Δέσποινα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Διαβίωση σε περιβάλλον με ενισχυμένα αισθητικοκινητικά/γνωστικά ερεθίσματα κατά την εφηβεία και ο ρυθμιστικός του ρόλος στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του χρόνιου στρες στην ενήλικη ζωή: συμπεριφορικά, νευροχημικά και νευροενδοκρινολογικά ευρήματα
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: The compensatory role of housing in an enriched sensory-motor/cognitive stimuli environment during adolescence, against the detrimental effects of chronic stress in adulthood: behavioral, neurochemical and neuroendocrinology findings

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Τατά Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ,Α.Π.Θ, Χριστίνα Δάλλα, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, Σπάνδου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής. Α.Π.Θ.

23. Μπάμπα Γρηγορία
Επιβλέπουσα: Μωραϊτου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Εκτίμηση επιπέδου μεταγνωστικών διεργασιών στην Ήπια Γνωστική Εξασθένιση και παρέμβαση ενίσχυσής τους μέσω τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μωραΐτου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Τσολάκη Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., .Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ

24. Τσούνης Ανδρέας
Επιβλέπουσα: Ξανθοπούλου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Σύγκρουση εργασιακής και οικογενειακής ζωής: Ο ρόλος του κοινωνικού και του ψυχολογικού κεφαλαίου
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ξανθοπούλου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Καφέτσιος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας Παν/μιο Κρήτης, Demerouti Evangelia, Professor Technische Universitaet Eindhoven 

25. Μυλωνά Άννα
Επιβλέπουσα: Αυδή Ευρυνόμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Η θεραπευτική αλληλεπίδραση στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεια. Λεκτικός, μη λεκτικός και σωματικός συντονισμός.
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ευρυνόμη Αυδή, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Ευγενία Γεωργάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Κοσμίδου Μαρία-Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ

26. Σουρβίνου Μαρτίνα-Ναυσικά
Επιβλέπουσα: Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Ρητορικές κατασκευές " του πολιτικού" και "της πολιτειότητας" στη σύγχρονη Ελλάδα: Πολιτικός λόγος και κοινωνικές αναπαραστάσεις.
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Μπάκα Αφροδίτη Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Δικαίου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ

27. Φαλάγγα Κωνσταντίνα
Επιβλέπουσα: Γωνίδα Ελευθερία, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Γονεϊκή εμπλοκή στη σχολική εργασία των παιδιών στο σπίτι: Κίνητρα, θυμικές διεργασίες και σχολική επίδοση
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Σταμοβλάσης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.

28. Φλούλη Αναστασία
Επιβλέπουσα: Αθανασιάδου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Δια του λόγου κατασκευές σεξιστικής φρασεολογίας: Μια μεταδομική ανάλυση λόγου με φεμινιστική οπτική
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Discursive constructions of spoken sexism: A post-structuralist discourse analysis with a feminist perspective

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Αθανασιάδου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ,  Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.

29. Δημάτης Κωνσταντίνος
Επιβλέπουσα: Βορριά Παναγιώτα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Οι Αναπαραστάσεις Δεσμού σε Παιδιά με επιληψία: Σταθεροτητα ή Αλλαγή μετά τη Διάγνωση
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Attachment Representations in Children with Epilepsy : Stability and Change after Diagnosis

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Βορριά Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Παπαληγούρα Ζαϊρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Ευαγγελίου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

30. Ζησόπουλος Γεώργιος
Επιβλέπουσα: Ρούσση Παγώνα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Η Αφήγηση της Πορείας της Ασθένειας ως Μορφή Παρέμβασης για την Μείωση των Ψυχολογικών Επιπτώσεων της Νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα:

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ρούσση Παγώνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ,  Κοσμίδου Μαρία-Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Τριλίβα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν/μιο Κρήτης 

31. Μαργιώτη Ελένη
Επιβλέπουσα: Κοσμίδου Μαρία-Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Ευπάθεια και υποκειμενικές αιτιάσεις μνήμης φυσιολογικών ηλικιωμένων
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Κοσμίδου Μαρία-Ελένη, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Σκαρμέας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Αρετούλη Ελένη,Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

32. Τσεντίδου Γλυκερία
Επιβλέπουσα: Μωραϊτου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Γνωστικός έλεγχος, Θεωρία του Νου και Μνήμη: Προγνωστική ικανότητα σε ηλικιωμένους με Ήπια Γνωστική Διαταραχή και κίνδυνο εμφάνισης αγγειακής νόσου
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μωραΐτου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Μασούρα Ελβίρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ

33. Λερού Βασιλεία
Επιβλέπουσα: Αυδή Ευρυνόμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Συντονισμός στην ψυχοθεραπεία: Αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο επικοινωνίας
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ευρυνόμη Αυδή, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Ευγενία Γεωργάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Jaakko Seikkula, Professor, Psychology Department, University of Yuvaskyla

34. Αραμπατζή Ξανθή
Επιβλέπουσα: Κοσμίδου Μαρία-Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Επίδραση της Μεσογειακής δίαιτας και άλλων διατροφικών συμπεριφορών στη νευροψυχολογική λειτουργία
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Impact of Mediterranean diet and other eating behaviors on neuropsychological function

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Κοσμίδου Μαρία-Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Γιαννακούλια Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκόπειου Παν/μιου, Τατά Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ 

35. Καραδημουλα Δήμητρα
Επιβλέπουσα: Βορριά Παναγιώτα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Συμπεριφορές δεσμού βρεφών που μεγαλώνουν σε ίδρυμα και βρεφών που μεγαλώνουν στις οικογένειές του
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα:

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Βορριά Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Παπαληγούρα Ζαϊρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Dr. Charles Henry Zeanah, Professor, Tulane University.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο για τις περιλήψεις όλων των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα Ψυχολογίας:

Συνημμένα Αρχεία: