Διοικητικό Προσωπικό

 E- mail Γραμματείας: info@psy.auth.gr

Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο E-mail
Λυκοπούλου Σωτηρία
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας
2310996887 lykos@psy.auth.gr
Διαφωνίδου Μαρία Κεντρική Γραμματεία 2310995205 mdiafon@psy.auth.gr
Τανταλίδης Δημήτριος Κεντρική Γραμματεία 2310995204 tantalos@psy.auth.gr 
Λαδά Ιφιγένεια Επιμελήτρια 2310996806 ilada@psy.auth.gr

 

Συνημμένα Αρχεία: