Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο E-mail
Διαφωνίδου Μαρία Κεντρική Γραμματεία 2310995204 mdiafon@psy.auth.gr
Λαδά Ιφιγένεια Κλητήρας 2310997313 ilada@psy.auth.gr
Λυκοπούλου Σωτηρία Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας 2310996887 lykos@psy.auth.gr
Πολίτογλου Πετρονίλα Κεντρική Γραμματεία 2310997304 ppolit@psy.auth.gr