Εγγραφές επιτυχόντων ΠΜΣ 2018-2019

Καλούνται οι επιτυχόντες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας από τη Δευτέρα 15.10.2018 έως και την Παρασκευή 19.10.2018 τις ώρες 12.00-13.00 προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Εγγραφής Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Η αίτηση τυπώνεται από το σύνδεσμο Γραμματεία – Ηλεκτρονικά Έντυπα της ιστοσελίδας του Τμήματος (Link)
2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Μία (1) φωτογραφία
(τύπου αστυνομικής ταυτότητας)