Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Καλωσήρθατε στο Τμήμα Ψυχολογίας

Η σελίδα αυτή έχει σκοπό να ενημερώνει όλες τις κατηγορίες των πρωτοετών φοιτητών για τη διαδικασία των εγγραφών καθώς και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τις διαδικασίες παροχής φοιτητικής μέριμνας, υπηρεσίες του Α.Π.Θ. κ.α. Η σελίδα θα ενημερώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια των εγγραφών. 


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

► Γενικές


31.08.2017 Ανακοίνωση του Α.Π.Θ. για τους πρωτοετείς φοιτητές
01.09.2017 Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. έτους 2017-2018.
04.09.2017 Δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας 'Ερευνας και Θρησκευμάτων για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
04.09.2017 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

05.09.2017 Καθορισμός του τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλαιό - καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής.
05.09.2017
 Δελτίο Τύπου - Ηλεκτρονική Εγγραφή Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
03.10.2017 Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

09.10.2017 Διόρθωση και επανυποβολή της αίτησης απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας
10.10.2017 Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

► Υποψήφιοι με πανελλαδικές εξετάσεις 90% και 10%


21.09.2017  Ενεργοποίηση Ακαδημαϊκών Υπηρεσιών στο ΑΠΘ  (http://register.auth.gr) και έλεγχος ταυτοπροσωπίας επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων 2017 (New)

 

► Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης


07.09.2017 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης
11.09.2017 Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης
21.09.2017  Ενεργοποίηση Ακαδημαϊκών Υπηρεσιών στο ΑΠΘ  (http://register.auth.gr) και έλεγχος ταυτοπροσωπίας επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων 2017 (New)

 

► Έλληνες του Εξωτερικού και Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού


03.10.2017 Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 - Προθεσμίες Εγγραφής
04.10.2017 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
04.10.2017 Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο Α.Π.Θ. και υποβολής δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος

► Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις


22.08.2017 «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017»
04.10.2017 Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 

04.10.2017  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
04.10.2017 Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο Α.Π.Θ. και υποβολής δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος

► Αθλητές


 

► Αλλοδαποί Αλλογενείς και Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής


12.09.2017 Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
13.09.2017 Διαδικασία Εγγραφής των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
21.09.2017 Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε  - Δικαιολογητικά


Ακαδημαϊκό Χρονοδιάγραμμα 2017-2018

Στο ακαδημαϊκό χρονοδιάγραμμα μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων του ακαδημαικού έτους 2017-2018 που σηματοδοτούν κατ' επέκταση και την έναρξη/λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων καθώς και τις ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων. 

Οδηγός Σπουδών 2017-2018  (Προσεχώς)
Ο οδηγός προπτυχιακών σπουδών εκδίδεται από το Τμήμα σε ετήσια βάση με σκοπό την παροχή πληροφοριών που αφορούν τις Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Στις σελίδες του παρουσιάζονται η δομή και οι αρχές του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν οι φοιτητές στη διάρκεια φοίτησης τους, θέματα σπουδών και οργάνωσης, υποχρεώσεις και παροχές προς φοιτητές, περιγραφή των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προγράμματος, οι προυποθέσεις για τη λήψη πτυχίου καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
Η Κεντρική Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται σε έκταση 334.000 m2 περίπου. Η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ. βρίσκεται μέσα στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη. Για την πρόσβασή σας στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε τις λεωφορειακές γραμμές του πανεπιστημίου ή να συμβουλευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης.

2. ΣΙΤΙΣΗ
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ΠΦΛ) ξεκίνησε τη λειτουργία της, με δωρεάν σίτιση των φοιτητών/τριών του ΑΠΘ, από 1 Σεπτεμβρίου, με νέο διευρυμένο ωράριο ώστε να ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες σίτισης όσων παρακολουθούν μαθήματα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Έτσι η Λέσχη θα λειτουργεί: το μεσημέρι από 13:00 έως 16:30 και το βράδυ από 19:00 έως 21:30.
Επειδή είναι απαραίτητο για το προγραμματισμό της ΠΦΛ να είναι γνωστός ο αριθμός των φοιτητών/τριών που επιθυμούν να σιτίζονται σε αυτήν, καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες να υποβάλουν άμεσα, ηλεκτρονικά,  αίτηση ενδιαφέροντος για σίτιση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση http://register.auth.gr/dining-info
- Δικαιολογητικά δωρεάν σίτισης για το ακαδημαικό έτος 2017-2018 
-
 Επείγουσα Ανακοίνωση

3. ΣΤΕΓΑΣΗ
Για το ακαδημαικό έτος 2017-2018 οι πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. θα μπορούν να υποβάλλουν εντός 25 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αίτηση εισδοχής στις φοιτητικές εστίες με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο Επιμελητείας στην Α' ΦΕΘ στη διεύθυνση Στ. Κυριακίδη 17 στις σαράντα εκκλησιές, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310210314 - 2310210315
Δικαιολογητικά Εισδοχής στις Φ.Ε.Θ.
Προθεσμίες κατάθεσης δικαιολογητικών εισδοχής στις ΦΕΘ
Αίτηση Εισαγωγής 
Υπεύθυνη Δήλωση

4.  ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη (university ID) είναι απαραίτητος για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ. Αποτελείται από το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), τα οποία είναι κοινά για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού. Για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού αποστέλλονται στους πρωτοετείς φοιτητές 
 ηλεκτρονικοί κωδικοί με ηλεκτρονικό μήνυμα (sms) μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν μετά την αποστολή από το Υπουργείο της λίστας των εγγεγραμμένων φοιτητών και την αντίστοιχη παραβολή της με τη λίστα των φοιτητών που έχουν εγγραφεί και κάνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας στις Γραμματείες των Τμημάτων Υποδοχής. 
Τι είναι ο ιδρυματικός λογαριασμός 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ)
Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) μετά την εγγραφή τους, οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr.

Δικαίωμα ακαδημαϊκής ταυτότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας. 
Επισημαίνουμε στους φοιτητές, ως διεύθυνση κατοικίας να δηλώνουν τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους. 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Για πληροφορίες σχετικά με την χορήγηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο http://eudoxus.gr/.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δείτε τη διαδικασία στα παρακάτω συνημμένα αρχεία

8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών

9. ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ταμείο Υποστήριξης Φοιτητών

10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Π.Θ.
Χρήσιμες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Π.Θ.

11. ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Oδηγός επιβίωσης 2016

12. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ/ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Για θέματα αρμοδιότητας στρατολογικών υπηρεσιών όπως κατάταξη στρατεύσιμου, αναβολή στράτευσης, δικαιολογητικά, οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται εδώ

13. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) είναι μία υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που παρέχει στους φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν όπως: άγχος, στρες, δυσκολίες προσαρμογής σε νέο περιβάλλον ή σε σπουδές, οικογενειακές/προσωπικές δυσκολίες, σεξουαλικά θέματα, ψυχοσωματικά προβλήματα, κ.ά.
Χώρος: Κάτω Φοιτητική Λέσχη-Υγειονομική Υπηρεσία του Α.Π.Θ.
Τηλ.: 2310 992643  &  2310 992621
Ώρες λειτουργίας για το κοινό και τηλεφωνικά ραντεβού: καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 π.μ.-14:00 μ. μ.

14. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Η.Δ.
Άλλες χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

16. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ    
Ιστοχώρος Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

17. ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φρόντισαν να λειτουργήσει και φέτος ανοικτή γραμμή εξυπηρέτησης, προκειμένου οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος να βοηθηθούν στην αναζήτηση και εύρεση στέγης.
Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών διαμερισμάτων της Θεσσαλονίκης η ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών, στην οποία καταχωρούνται τα ακίνητα που διαθέτουν προς ενοικίαση, αρκεί να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του Τμήματος: 2310 997168, 995132, 994168, 996743, 991372 και 991373 δίνοντας περιγραφή του ακινήτου τους, σχετικές φωτογραφίες καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας.
Στην ίδια ιστοσελίδα και τις παραπάνω τηλεφωνικές γραμμές, μπορούν να επικοινωνούν και οι φοιτητές/φοιτήτριες  για να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα διαμερίσματα.

18. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας συστάθηκε με απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου το 1997.  Μέχρι και σήμερα, το έργο της έχει σταθεί πολύτιμος αρωγός σε φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. και σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σκοπός της είναι αφενός η συνέχεια των ήδη υπαρχουσών δράσεων και αφετέρου η ανάπτυξη νέων λειτουργιών και δραστηριοτήτων, με στόχο την ενοποίηση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής του Α.Π.Θ., στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος, με θεμέλιο την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συλλογική προσπάθεια.
Οι δράσεις της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας είναι: α) Εθελοντική Αιμοδοσία, β) Παροχές σε ΑμεΑ, γ) Διερμηνεία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.19. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
To Παρατηρητήριο Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους: οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκεπαιδευτικές ανάγκες, οι αλλοδαποί φοιτητές, πολυπολιτισμικοί, οι μειονοτικοί και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες φοιτητές, LGBT αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα.

20. ΔΑΣΤΑ (ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ)
Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί μια νέα οριζόντια δομή του Α.Π.Θ., βασική αποστολή της οποίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών και των υπηρεσιών των επιμέρους πράξεων (Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης). Απώτερος σκοπός όλων των μονάδων είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

21. ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Κληροδοτημάτων υπάγονται, η κατά τις κείμενες διατάξεις εξακρίβωση και εκκαθάριση των καταλειπομένων στο Πανεπιστήμιο κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών και υποτροφιών, η διαχείριση αυτών και η εκτέλεση της βούλησης των διαθετών ή δωρητών.

22. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ Α.Π.Θ.
Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση λειτουργεί στο Ποσείδι της Xαλκιδικής από το 1960. Διαθέτει χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, χώρους υγιεινής, εστιατόριο, αναψυκτήριο στην παραλία, μικρό παντοπωλείο κ.λπ.
Δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτή έχουν όλοι οι φοιτητές του A.Π.Θ. (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), καθώς και οι εργαζόμενοι. H συμμετοχή των κατασκηνωτών στα έξοδα της κατασκήνωσης συνίσταται στα κοινόχρηστα (κόστος καταλύματος και κοινόχρηστα κατασκηνωτή, εξαιρουμένων των φοιτητών του A.Π.Θ.) και στο κουπόνι ημερήσιας σίτισης.

23. ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Πατώντας παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε στον χάρτη σημείων παρουσίας του ΑΠΘ και να ανακαλύψετε κτίρια, βιβλιοθήκες, νησίδες Η/Υ καθώς και να ενημερωθείτε για τα σημεία ασύρματης πρόσβασης.

Συνημμένα Αρχεία: