Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 - Χρήσιμες Πληροφορίες για Πρωτοετείς Φοιτητές

 Καλωσήρθατε στο Τμήμα Ψυχολογίας

Η σελίδα αυτή έχει σκοπό να ενημερώνει όλες τις κατηγορίες των πρωτοετών φοιτητών για τη διαδικασία των εγγραφών καθώς και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τις διαδικασίες παροχής φοιτητικής μέριμνας, υπηρεσίες και παροχές του Α.Π.Θ. κ.α. Η σελίδα θα ενημερώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια των εγγραφών. 


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

► Γενικές


20.08.2018 Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

31.08.2018 Υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές από το Ταμείο Αρωγής απόρων Μεσσήνιων φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

10.9.2018 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

10.9.2018 Υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών του Α.Π.Θ. και ταυτοπροσωπία για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα Ψυχολογίας (όλα τα βήματα για την ολοκλήρωση εγγραφής)

12.09.2018 Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιτυχόντων χωρίς τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

09.10.2018 Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

► Υποψήφιοι με πανελλαδικές εξετάσεις 90% και 10%


10.9.2018 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

10.9.2018 Υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών του Α.Π.Θ. και ταυτοπροσωπία για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα Ψυχολογίας (όλα τα βήματα για την ολοκλήρωση εγγραφής)

24.9.2018 Έναρξη περιόδου ολοκλήρωσης εγγραφών στο Τμήμα Ψυχολογίας - Ημερομηνίες

24.9.2018 Εγγραφή φοιτητών που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και δεν υπέβαλλαν εγκαίρως ή δεν ολοκλήρωσαν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, μέσω της εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ

► Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης


10.9.2018 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

10.9.2018 Υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών του Α.Π.Θ. και ταυτοπροσωπία για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα Ψυχολογίας (όλα τα βήματα για την ολοκλήρωση εγγραφής)

24.9.2018 Έναρξη περιόδου ολοκλήρωσης εγγραφών στο Τμήμα Ψυχολογίας - Ημερομηνίες

24.9.2018 Εγγραφή φοιτητών που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και δεν υπέβαλλαν εγκαίρως ή δεν ολοκλήρωσαν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, μέσω της εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ

► Έλληνες του Εξωτερικού και Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού


02.10.2018 Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ημερομηνίες Εγγραφής.

02.10.2018 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

02.10.2018 Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής στο ΑΠΘ των επιτυχόντων με τις ειδικές κατηγορίες τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-20019 από τις 03.10.2018 έως και 12.10.2018

► Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις


11.02.2017 Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ.358/τ.Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.151/35408/Α5 (Φ.Ε.Κ. 683/τ.Β΄/2017) όμοια.

11.02.2017 Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

26.06.2018 Τροποποίηση της αριθμ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

31.08.2018 Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2018

18.10.2018 Προθεσμίες και Διαδικασία Εγγραφής στο ΑΠΘ των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

19.10.2018 Εγκύκλιος Εγγραφών των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

► Αθλητές


22.08.2018 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

31.10.2018 Προσθεσμίες και Διαδικασία Εγγραφής στο ΑΠΘ των επιτυχόντων με την κατηγορία αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (updated 02.11.2018)

02.11.2018 Εγκύκλιος εγγραφών διακριθέντων αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

► Αλλοδαποί Αλλογενείς και Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής


18.07.2018 Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών : Α) Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Β) Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

19.09.2018 Ημερομηνίες Εγγραφών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.

19.9.2018 Εγκύκλιος εγγραφών των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

20.9.2018 «Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019». (Διευκρίνιση για τους άρρενες υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας της παρ.4Β1 με κυπριακή καταγωγή)

21.9.2018 Οδηγίες για την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων των εισαχθέντων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών - Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής του Α.Π.Θ. από τις 24.09.2018 έως και τις 01.10.2018. 

► Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς Υπότροφοι του Ελληνικού κράτους


02.10.2018 Εγκύκλιος εγγραφής των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

19.10.2018 Διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-20019

► Υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2018

05.10.2018  Ημερομηνίες Εγγραφής υποψηφίων που συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ν 2018 με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

05.10.2018 Διαδικασία Εγγραφής

► Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2018 που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α) και της Φ.253.2/137341/Α5 (ΦΕΚ 3637 Β'/2018) Υ.Α. 

11.10.2018 Κύρωση πινάκων και Προθεσμίες Εγγραφής

11.10.2018 Διαδικασία Εγγραφής

 


 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019

Στο ακαδημαϊκό χρονοδιάγραμμα μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 που σηματοδοτούν κατ' επέκταση και την έναρξη/λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων καθώς και τις ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων. 

Οδηγός Σπουδών 2018-2019
Ο οδηγός προπτυχιακών σπουδών εκδίδεται από το Τμήμα σε ετήσια βάση με σκοπό την παροχή πληροφοριών που αφορούν τις Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Στις σελίδες του παρουσιάζονται η δομή και οι αρχές του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν οι φοιτητές στη διάρκεια φοίτησης τους, θέματα σπουδών και οργάνωσης, υποχρεώσεις και παροχές προς φοιτητές, περιγραφή των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προγράμματος, οι προυποθέσεις για τη λήψη πτυχίου καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


1. Πρόσβαση στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη
Η Κεντρική Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται σε έκταση 334.000 m2 περίπου. Η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ. βρίσκεται μέσα στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη. Για την πρόσβασή σας στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε τις λεωφορειακές γραμμές του πανεπιστημίου (Link) ή να συμβουλευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης. (Link)

2. Χάρτης του Α.Π.Θ. (Link)
Πατώντας παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε στον χάρτη σημείων παρουσίας του ΑΠΘ και να ανακαλύψετε κτίρια, βιβλιοθήκες, νησίδες Η/Υ καθώς και να ενημερωθείτε για τα σημεία ασύρματης πρόσβασης.

3. Κατάταξη Στρατεύσιμου/ Αναβολή στράτευσης για τους άρρενες φοιτητές (Link)
Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται από τον παραπάνω σύνδεσμο για θέματα αρμοδιότητας στρατολογικών υπηρεσιών όπως κατάταξη στρατεύσιμου, αναβολή στράτευσης, δικαιολογητικά.


ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.


1. Σίτιση (Link)
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ΠΦΛ) ξεκίνησε τη λειτουργία της, με δωρεάν σίτιση των φοιτητών/τριών του ΑΠΘ, από 1 Σεπτεμβρίου, με νέο διευρυμένο ωράριο ώστε να ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες σίτισης όσων παρακολουθούν μαθήματα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Έτσι η Λέσχη λειτουργεί: το μεσημέρι από 13:00 έως 16:30 και το βράδυ από 19:00 έως 21:30.
- Δικαιολογητικά δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Link)
- Ηλεκτρονική αίτηση για σίτηση (Link)

2. Στέγαση (Link)
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες (Link) στους δικαιούχους φοιτητές. Παράλληλα διευκολύνει την αναζήτηση στέγης των φοιτητών μέσα από την αντίστοιχη δράση του τμήματος Σπουδών (Link).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στις φοιτητικές εστίες με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά Εισδοχής στις Φ.Ε.Θ. (Link)

3. Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Link)
Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.) αποτελεί αυτοδύναμη ακαδημαϊκή μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Προσφέρει μαθήματα αγγλικήςγερμανικήςγαλλικής και ιταλικής γλώσσας ειδικότητας στους φοιτητές  και φοιτήτριες του Α.Π.Θ.

4. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο  (Link)

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Α.Π.Θ. έχει ως αποστολή να εξασφαλίσει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τους φοιτητές/τριες και όλο το προσωπικό του Α.Π.Θ. 

5. Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας Α.Π.Θ. (Link)
Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση λειτουργεί στο Ποσείδι της Xαλκιδικής από το 1960. Διαθέτει χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, χώρους υγιεινής, εστιατόριο, αναψυκτήριο στην παραλία, μικρό παντοπωλείο κ.λπ.
Δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτή έχουν όλοι οι φοιτητές του A.Π.Θ. (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), καθώς και οι εργαζόμενοι. H συμμετοχή των κατασκηνωτών στα έξοδα της κατασκήνωσης συνίσταται στα κοινόχρηστα (κόστος καταλύματος και κοινόχρηστα κατασκηνωτή, εξαιρουμένων των φοιτητών του A.Π.Θ.) και στο κουπόνι ημερήσιας σίτισης.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.


1.  Ιδρυματικός Λογαριασμός (Link)
Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη (university ID) είναι απαραίτητος για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ. Αποτελείται από το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), τα οποία είναι κοινά για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού. Για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού αποστέλλονται στους πρωτοετείς φοιτητές  ηλεκτρονικοί κωδικοί με ηλεκτρονικό μήνυμα (sms) μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν μετά την αποστολή από το Υπουργείο της λίστας των εγγεγραμμένων φοιτητών και την αντίστοιχη παραβολή της με τη λίστα των φοιτητών που έχουν εγγραφεί και κάνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας στις Γραμματείες των Τμημάτων Υποδοχής. 

2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Δελτίου Ειδικού εισιτηρίου (πάσο) (Link)
Δικαίωμα ακαδημαϊκής ταυτότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας. H αίτηση για χορήγηση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο στον παραπάνω σύνδεσμο υποβάλλεται μετά την παραλαβή των ηλεκτρονικών κωδικών από τη Γραμματεία του Τμήματος. 
Επισημαίνουμε στους φοιτητές, ως διεύθυνση κατοικίας στην ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας οφείλουν να δηλώνουν τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους. 

3. Πανεπιστημιακά Συγγράμματα (Link)
Η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας καθώς και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

4. Ηλεκτρονική Εγγραφή σε Εξάμηνο (Link)
Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που ορίζονται με ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος. 

5. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Link)
Το περιβάλλον φιλοξενείται στον ιστοχώρο  sis.auth.grΗ είσοδος απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού του/της φοιτητή/τριας. Μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δει τους βαθμούς των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί καθώς και παραπομπές σε e-learning και class.auth, να υποβάλλει δήλωση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο και δήλωση μαθημάτων, να δει το ιστορικό των δηλώσεών του, να ζητήσει και να παραλάβει ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. Στιο σύνδεσμο Παροχές μπορεί
να βρει
 παραπομπές για χρήσιμες υπηρεσίες όπως η σίτιση στη φοιτητική λέσχη.

6. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Link)
Απόκτηση πανεπιστημιακού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

7. Υπηρεσίες e-University (Link)
Ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ.

8. Υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων Α.Π.Θ. e-learning (Link)
Το περιβάλλον elearning.auth.gr φιλοξενεί τα ηλεκτρονικά μαθήματα όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ που γίνονται στο πλαίσιο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς και μαθήματα άλλων δομών του ΑΠΘ (Δια Βίου Μάθηση, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας κ.λπ.). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που μπορεί να υποστηρίξει όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στοχεύει να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία.

9. classSchedule.auth | Πρόγραμμα Μαθημάτων και Aιθουσών ΑΠΘ (Link)
Το class.auth.gr είναι μία κεντρική πληροφοριακή εφαρμογή που εξυπηρετεί όλη την κοινότητα του ΑΠΘ, προσφέροντας πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά και εκδηλώσεων, στους χώρους του ΑΠΘ. Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν το προσωπικό τους ημερολόγιο, με βάση τις εγγραφές τους σε μαθήματα.

10. H εφαρμογή myAuth (Link)
Το myAuth είναι η καθημερινή σου εφαρμογή για το ΑΠΘ. Η εφαρμογή myAuth είναι διαθέσιμη σε android και iOSΜέσω της εφαρμογής myAuth ο/η φοιτητής/τρια βρίσκει πληροφορίες όπως α) τα τρέχοντα μαθήματα και τους βαθμούς του, το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων του και το πρόγραμμα της εξεταστικής, τις ανακοινώσεις και τις αίθουσες των μαθημάτων του, τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του, το μενού της λέσχης. 

11. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού από την εφαρμογή sis.auth.gr (Link)
Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση σπουδών) μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα με χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών – sis.auth.gr
Η παραλαβή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει αφού ειδοποιηθούμε μέσω email ότι είναι έτοιμο το/τα πιστοποιητικό/ά που έχουμε ζητήσει και σύμφωνα με τον τρόπο που επιλέξαμε κατά την αίτηση.

12. Ρύθμιση Ιδρυματικού Λογαριασμού - Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ιδρυματικού λογαριασμού (Link)
Οι σελίδες αυτές σας δίνουν πληροφορίες για τον ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη που αποκτήσατε από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ και σας επιτρέπουν να τον ρυθμίσετε σύμφωνα με τις επιλογές σας. Χρησιμοποιήστε τα μενού επάνω και αριστερά για να πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις της κάθε υπηρεσίας. Ακολουθούν στοιχεία που αφορούν τον λογαριασμό σας.
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ


1. Υγειονομική Περίθαλψη (Link)

2. Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του Α.Π.Θ (Link)
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) είναι μία υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που παρέχει στους φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν όπως: άγχος, στρες, δυσκολίες προσαρμογής σε νέο περιβάλλον ή σε σπουδές, οικογενειακές/προσωπικές δυσκολίες, σεξουαλικά θέματα, ψυχοσωματικά προβλήματα, κ.ά.
Χώρος: Κάτω Φοιτητική Λέσχη-Υγειονομική Υπηρεσία του Α.Π.Θ.
Τηλ.: 2310 992643  &  2310 992621
Ώρες λειτουργίας για το κοινό και τηλεφωνικά ραντεβού: καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 π.μ.-14:00 μ. μ.

3. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Link)
Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας συστάθηκε με απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου το 1997.  Μέχρι και σήμερα, το έργο της έχει σταθεί πολύτιμος αρωγός σε φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. και σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σκοπός της είναι αφενός η συνέχεια των ήδη υπαρχουσών δράσεων και αφετέρου η ανάπτυξη νέων λειτουργιών και δραστηριοτήτων, με στόχο την ενοποίηση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής του Α.Π.Θ., στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος, με θεμέλιο την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συλλογική προσπάθεια.
Οι δράσεις της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας είναι: α) Εθελοντική Αιμοδοσία, β) Παροχές σε ΑμεΑ, γ) Διερμηνεία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

4. Παρατηρητήριο Φοιτητών ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Link)
To Παρατηρητήριο Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους: οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι αλλοδαποί φοιτητές, πολυπολιτισμικοί, οι μειονοτικοί και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες φοιτητές, LGBT αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα.


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Πολιτιστικές Δράσεις
Ενημερωθείτε για τις δράσεις της  Επιτροπής Πολιτιστικής Πολιτικής του ΑΠΘ (Link), την Ορχήστρα (Link), την  Òpera Oberta (Link), τις Χορωδίες (Link), τα Μουσεία-Αρχεία-Συλλογές (Link), τις πολυάριθμες Πολιτιστικές Ομάδες (Link), και τις σημαντικότερες Αίθουσες Τελετών (Link) του πανεπιστημίου.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Link)
Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων επιλαμβάνεται θέματα συμμετοχής σε προγράμματα κινητικότητας, διμερών συμφωνιών, ευρωπαϊκών δικτύων κ.α.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση" 2014 - 2020 (Link)


ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (Link)


Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς από το 1970 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής.


ΕΔΡΑ UNESCO (Link)


Η Έδρα UNESCO στο Α.Π.Θ. με αντικείμενο την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη ιδρύθηκε το 1997 με Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της UNESCO και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Link)


Με απόφαση της συγκλήτου κατά τη συνεδρίαση 2771/31-08-2005, συστάθηκε το Ταμείο Υποστήριξης Φοιτητών στο Α.Π.Θ. με σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση των φοιτητών και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που δεν μπορούν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν.


ΔΑΣΤΑ (Link)


 Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί μια νέα οριζόντια δομή του Α.Π.Θ., βασική αποστολή της οποίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών και των υπηρεσιών των επιμέρους πράξεων (Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης). Απώτερος σκοπός όλων των μονάδων είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Η ΔΑΣΤΑ προσφέρει στους φοιτητές και στους αποφοίτους του Α.Π.Θ. ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που στόχο έχει την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και σταδιοδρομίας, καθώς και την επιτυχή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Συνημμένα Αρχεία: