Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής άσκησης 2019 - 2020