Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Η Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας είναι μία περιοδική επιστημονική που φιλοξενεί άρθρα από όλες τις περιοχές της Ψυχολογίας.

Από το έτος 2013 εκδίδεται μόνον ηλεκτρονικά.

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος, Τόμος ΙΓ', 2020

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος, Τόμος ΙΒ', 2017

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος,Τόμος ΙΑ΄, 2015

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος,Τόμος Ι΄, 2013

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος, Τόμος Θ΄, 2011