Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις (Το Πρόγραμμα δεν θα επαναπροκηρυχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019)