Οδηγός Σπουδών

Οι φοιτητές που εισήχθησαν κατά ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και μετά, παρακολουθούν το Νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών 2012-2013 και μετά.

Οι φοιτητές όλων των προηγούμενων ετών παρακολουθούν με μικρές διαφοροποιήσεις, το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών, διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών 2008-2009.

Επισήμανση: Ο Οδηγός Σπουδών 2016-2017 επικαιροποιήθηκε στις 05.12.2016. Παρακαλούμε δειτε συνημμένα τις αλλαγές