Οδηγός Σπουδών

Οι φοιτητές που εισήχθησαν κατά ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, παρακολουθούν το Νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών 2017-2018.

Οι φοιτητές όλων των προηγούμενων ετών παρακολουθούν το Νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 2017-2018 με μεταβατικές διατάξεις

1. Ε-οδηγός Σπουδών

2. Έντυποι οδηγοί Σπουδών