Παρουσίαση ενημερωτικής συνάντησης για Πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2017-18

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με την παρουσίαση της ενημερωτικής συνάντησης για την Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018.