Π.Μ.Σ. Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων – Κατάλογος Υποψηφίων – Ημερομηνία Εξετάσεων

Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρατίθενται τα ονόματα όσων μπορούν να συμμετάσχουν στις εισιτήριες

εξετάσεις του Π.Μ.Σ. Κοινωνικής Ψυχολογίας Και Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων για το ακαδημαϊκό έτος

2017-2018. 

 

Οι κυρίες ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΑΠΑΝΑΤΖΕ ΘΕΩΝΑ, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

και ΨΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν επιτυχώς

στην αγγλική γλώσσα, καθώς δεν έχουν καταθέσει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

                          

Οι εισιτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 να γίνουν την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017,

  • ώρα 8:30 - 10:30, στις αίθουσες 112 & 108, το μάθημα «Κοινωνική Ψυχολογία»                       και
  • ώρα  16:30 - 18:30, στις αίθουσες 112 & 108, το μάθημα «Ψυχοκοινωνικά Συστήματα».

 

Οι εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα θα γίνουν την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13:30–15:30,

στην αίθουσα «Λ. ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ» (χώρος 416, 4ος όροφος, νέο κτίριο Φ.Σ.)