Π.Μ.Σ. "Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους"-Κατάλογος υποψηφίων & Ημερομηνίες εξετάσεων

Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρατίθενται τα ονόματα όσων μπορούν να συμμετάσχουν στις εισιτήριες εξετάσεις του Π.Μ.Σ. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι υποψήφιες:

Ορφανίδου Ιωάννα, Παπαθεοδώρου Μαρία-Άννα, Ποπότη Παναγιώτα, Τζιβιτζίδου Σταυρούλα και Χαλοπούλου Νικολέτα, για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν επιτυχώς στην αγγλική γλώσσα, καθώς δεν έχουν καταθέσει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

 

 Οι εισιτήριες εξετάσεις θα γίνουν την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 ως εξής:

 

    - Γνωστικές Λειτουργίες, ώρα 8.30-10.30, αίθ. 106 Νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής

    - Ψυχολογία Ηλικιωμένων, ώρα 16:15 - 18:15, αίθ.  106 Νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής

 

Οι εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα θα γίνουν την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13:30 – 15:30, στην αίθουσα «Λ. ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ» (χώρος 416, 4ος όροφος, νέο κτίριο Φ.Σ.)

Συνημμένα Αρχεία: