Πρακτική Άσκηση εαρινού εξαμήνου 2016-17 - Αντιστοίχιση θέσεων

Η αντιστοίχιση των θέσεων σε δομές Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο 2016-17 δίνεται στο συνημμένο αρχείο:

Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν τοποθετηθεί σε Πρακτική θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται  από τη ΔΑΣΤΑ και να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τον Φορέα στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

Για τους/τις φοιτητές/ήτριες που έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσίες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Image: