Πρακτική Άσκηση εαρινού εξαμήνου 2016-17 - Τοποθέτηση σε Δομές του ΨΝΘ

Οι τοποθετήσεις σε Δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για τους/τις φοιτητές/ήτριες που θα κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση στο ΨΝΘ κατά το εαρινό εξάμηνο 2016-17, δίνονται στο συνημμένο αρχείο:

Image: 
Συνημμένα Αρχεία: