Πρακτική Άσκηση εκτός του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές/τριες που κάνουν την πρακτική τους άσκηση εκτός ΕΣΠΑ θα πρέπει να επικοινωνούν για κάθε σχετικό θέμα αποκλειστικά με την κυρία Λ. Φρόση κάθε Τρίτη 11:00-12:00, γραφείο 416 Ν.Κ., (e-mail: lfrosi@psy.auth.gr). Οι ώρες συνεργασίας ισχύουν για τον Ιούνιο 2018.