Πρακτική Άσκηση εκτός του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές/τριες που κάνουν την πρακτική τους άσκηση εκτός ΕΣΠΑ θα πρέπει να επικοινωνούν για κάθε σχετικό θέμα αποκλειστικά με την κυρία Λ. Φρόση κάθε Τρίτη 13:00-14:00, γραφείο 416 Ν.Κ., (e-mail: lfrosi@psy.auth.gr).

 

Μόνο για την Τρίτη 24.4.2018 η κ. Φρόση θα είναι στο γραφείο 11.00-12.00