Πρακτική Άσκηση εκτός χρηματοδοτούμενου Προγράμματος- Παραλαβή συμβάσεων

Οι φοιτητές/ήτριες που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εκτός του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος θα πρέπει να παραλάβουν τις συμβάσεις τους από τη κ. Καραμούζη (208 Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής) τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, από τις 7.30 το πρωί, προκειμένου να τις προσκομίσουν στο Φορέα Πρακτικής Ασκησης στον οποίο έχουν τοποθετηθεί και να ξεκινήσουν ανεμπόδιστα την άσκησή τους.