Πρακτική Άσκηση - Ενημέρωση για φοιτητές από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο ενημερωτικό αρχείο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ.:

 

Image: