ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ

Οι φοιτητές/τριες του 9ου εξαμήνου και άνω, οι οποίοι/ες υπέβαλαν αίτηση πρακτικής άσκησης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018-19, αλλά δεν τοποθετήθηκαν σε κάποια δομή, και τους απομένουν από 26 έως 40-41 ECTS για να πάρουν πτυχίο, παρακαλούνται να έρθουν τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στις 13.00 στην αίθουσα 416 (Ψυχολογικό εργαστήριο).
Το Τμήμα θα προσπαθήσει να τους τοποθετήσει σε κάποιον από τους εναπομείναντες φορείς πρακτικής άσκησης, καλύπτοντας την ασφάλειά τους. Η μη παρουσία στη συνάντηση συνεπάγεται αυτομάτως και την αδυναμία τοποθέτησης σε φορέα πρακτικής.