Προαιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο 2017-18

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει στις 10/4/2018 και θα ολοκληρωθεί στις 9/6/2018.

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebRvsje_VxpC9iwi5x9mc4J7G_BF4y8V2o1gSr6z6GZib3rw/viewform

Οι προ-αιτήσεις των φοιτητών και φοιτητριών για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση θα γίνουν από την Τρίτη 20/2 έως και τη Δευτέρα 26/2/2018 έως τις 20:00.

Σε ένα επόμενο στάδιο θα γίνουν οι on-line  αιτήσεις των φοιτητών και φοιτητριών, από την Πέμπτη 1/3 έως και την Δευτέρα 5/3/2018 έως τις 20:00. Δικαίωμα αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν υποβάλει προ-αίτηση. (Για τις on-line  αιτήσεις θα βγει νέα ανακοίνωση υπενθύμισης). Θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε με σειρά προτεραιότητας μέχρι 9 Δομές. Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, λιγότερες από 9. 

 

Ακαδημαϊκά κριτήρια Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος (αρ. 281/17-03-2016), η οποία επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας στη συνεδρίασή της στις 17-02-2017, τα κριτήρια για την επιλογή και τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας στην Πρακτική Άσκηση είναι τα εξής:

Το 70% των διαθέσιμων θέσεων καλύπτεται από φοιτητές και φοιτήτριες που διανύουν το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και το υπόλοιπο 30% των θέσεων καλύπτεται από φοιτήτριες και φοιτητές που βρίσκονται από το 8ο εξάμηνο των σπουδών και πάνω.

Ενιαία κριτήρια κατάταξης και για τις δυο κατηγορίες πτυχιούχων είναι ο αριθμός των μονάδων  ECTS που υπολείπονται για τη λήψη του πτυχίου, όπως αυτός έχει πιστοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των μονάδων ECTS δυο ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών είναι ίδιος, λαμβάνεται υπόψη και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των φοιτητών και φοιτητριών.

Σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία της αίτησης και για όλα τα έντυπα που αφορούν την Πρακτική από την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης: URL: http://www.dasta.auth.gr

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Χριστίνα Αθανασιάδου

Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.