Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη προκήρυξη για την πλήρωση 18 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας με τίτλο "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.