Προσκεκλημένη ομιλία της κ. Αγγελικής Λεονταρή με θέμα "'Θα το κάνω αύριο': Η ακαδημαϊκή αναβλητικότητα ως μια συμπεριφορά αυτο-υπονόμευσης", 29.11.2018

Προσκεκλημένη ομιλία της κ. Αγγελικής Λεονταρή, Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα

"'Θα το κάνω αύριο': Η ακαδημαϊκή αναβλητικότητα ως μια συμπεριφορά αυτο-υπονόμευσης"

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 20182.00-4.00, Εργαστήριο Ψυχολογίας,Αίθουσα 416 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής