Προσκεκλημένη Ομιλία Prof. J.Adamopoulos με θέμα: "Θεωρητικές προσεγγίσεις στην διαπολιτισμική ψυχολογία", 13.11.2017

Το ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. διοργανώνει προσκεκλημένη ομιλία με θέμα:

Θεωρητικές προσεγγίσεις στην διαπολιτισμική ψυχολογία 

Prof. John Adamopoulos

Department of Psychology
Grand Valley State University, USA

 

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017,
ώρα 13:00 - 15:00
Αίθουσα 114 Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής 

Συνημμένα Αρχεία: