ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το Π.Μ.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ακαδ. έτους 2021-2022

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.