Πρόσκληση σε συνάντηση για πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ 2018

Όσοι/ες φοιτητές/ήτριες υπέβαλαν αίτηση για πρακτική εντός ΕΣΠΑ αλλά δεν επιλέχθηκαν και όσοι/ες άλλοι/ες ενδιαφέρονται για πρακτική εκτός ΕΣΠΑ καλούνται σε συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη 20.3.2018, στην αίθουσα 416 Ν.Κ. (Εργαστήριο Ψυχολογίας), ώρα: 13.00