Συλλογικοί Τόμοι

O τόμος «Trends and Prospects in Metacognition Research across the Life Span. A Tribute to Anastasia Efklides» είναι αφιερωμένος προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας, Αναστασίας Ευκλείδη, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στη διεθνή έρευνα για το μεταγιγνώσκειν και την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Ο Τόμος παρουσιάζει την τρέχουσα έρευνα για την αλληλεπίδραση του μεταγιγνώσκειν με το θυμικό κατά τη διά βίου ανάπτυξη. Ειδικότερα, παρουσιάζει την έρευνα του θέματος βάσει τριών οπτικών: της οπτικής των μηχανισμών που υπόκεινται της αλληλεπίδρασης, της οπτικής των εκδηλώσεων της αλληλεπίδρασης αυτής στην αυτο-ρύθμιση στο σχολικό πλαίσιο καθώς και της οπτικής των αλλαγών της αλληλεπίδρασης μεταγνιγνώσκειν – θυμικού στην παιδική και στην προχωρημένη ηλικία.

Πληροφορίες για τον τόμο υπάρχουν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.springer.com/gp/book/9783030516727