Εξελικτική Ψυχολογία Ι

Κωδικός: 
Ψ-131
Παλαιός Κωδικός: 
131
Περιγραφή: 
Εισαγωγή: Τα στάδια της ανάπτυξης του ανθρώπου. Αναπτυξιακά πεδία. Ιστορική αναδρομή. Η μελέτη της ανάπτυξης του ανθρώπου: Περιγραφικές και πειραματικές μέθοδοι έρευνας. Η δεοντολογία στην έρευνα. Προσεγγίσεις στην κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης. Κληρονομικότητα και περιβάλλον. Προγεννητική ανάπτυξη και γέννηση. Το νεογνό. Αξιολόγηση των νεογνών. Βρεφική ηλικία: Σωματική και κινητική ανάπτυξη. Αισθητηριακή και αντιληπτική ανάπτυξη. Γνωστική ανάπτυξη. Γλωσσική ανάπτυξη. Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι επιδράσεις των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη. Πρώτη παιδική ηλικία: Σωματική ανάπτυξη. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Γνωστική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της γλώσσας. Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη. Επιθετικότητα και προκοινωνική συμπεριφορά.
Ώρες: 
2
ECTS: 
3
Εξάμηνο: 
1