Ημερίδα με θέμα: "Ο Χάρτης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Ν. Σερρών", 25.2.2018

Ενημερωτική Ημερίδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Σερρών σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ με θέμα:

"Ο Χάρτης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Ν. Σερρών: Δομές, προβληματισμοί, στόχοι"

Κυριακή, 25.2.2018, ώρα: 9.30.-17.00, αίθουσα του Κ.ΕΔΗ. Σερρών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο πρόγραμμα:

Συνημμένα Αρχεία: 
Ημερομηνίες: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 16, 2018 - Κυριακή, Φεβρουάριος 25, 2018