Σεμινάριο InSEA «Έρευνα και δράση για την εκπαίδευση με την κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη», 16 - 18 Ιουλίου 2018

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΑΠΘ και η ΙnSEA (The Internatonal Society for Education through Art)  διοργανώνουν διεθνές σεμινάριο  με θέμα:«Έρευνα και δράση για την εκπαίδευση με την κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη», από 16 έως 18 Ιουλίου 2018, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την εγγραφή στο σεμινάριο δίνονται εδώ: 
http://insea.org/insea-seminar-2018 

Ημερομηνίες: 
Τρίτη, Ιούλιος 3, 2018 - Δευτέρα, Ιούλιος 16, 2018