9η Ημερίδα για την Εφηβεία , Θεσσαλονίκη 1.12.2018

Η 9η Ημερίδα για την Εφηβεία θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) Α.Π.Θ. την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο συνημμένο πρόγραμμα:

Συνημμένα Αρχεία: 
Ημερομηνίες: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 5, 2018 - Σάββατο, Δεκέμβριος 1, 2018