1ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη», Θεσσαλονίκη, 3-10 Δεκεμβρίου 2018

1o ΦΕΣΤΙΒΑΛ
«Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη»
Θεσσαλονίκη, 3-10 Δεκεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του φεστιβάλ δίνονται στα συνημμένα αρχεία:

Ημερομηνίες: 
Τρίτη, Δεκέμβριος 4, 2018 - Δευτέρα, Δεκέμβριος 10, 2018