Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Παιδικός αθλητισμός: Η προστασία των παιδιών, ο ρόλος των αθλητικών οργανισμών», 21.7.2021

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο για τη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδικός αθλητισμός: Η προστασία των παιδιών, ο ρόλος των αθλητικών οργανισμών» που διοργανώνεται την Τετάρτη 21 Ιουλίου στις 16.00.

 Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
 

Συνημμένα Αρχεία: 
Ημερομηνίες: 
Πέμπτη, Ιούλιος 15, 2021 - Τετάρτη, Ιούλιος 21, 2021