Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: "Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία", ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη προκήρυξη για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: "Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία", που οργανώνεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως την 20η Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες: Ιστοσελίδα: alypias-tehni.ll-learning.uth.gr & Γραμματεία: e-mail: alypias-tehni@uth.gr, τηλ.: 6945330772 & 24210-06366.

Ημερομηνίες: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 7, 2021 - Δευτέρα, Σεπτέμβριος 20, 2021