Εβδομάδα Γαλλόφωνης Επιστήμης 22-24 Σεπτεμβρίου 2021 (διαδικτυακή συμμετοχή και παρακολούθηση)

Από τις 22 ως τις 24 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται υβριδικά η Εβδομάδα Γαλλόφωνης Επιστήμης, εκ παραλλήλου με τη Γενική Συνέλευση της AUF. Τα εργαστήρια και οι συζητήσεις διεξάγονται στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου και στις 24 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα το κλείσιμο των εργασιών.

Διοργανώνονται 10 θεματικά, διαδραστικά εργαστήρια, 5 ανά γνωστική περιοχή και 5 ανά στρατηγικό στόχο, τα ακόλουθα:

Εργαστήρια ανά γνωστική περιοχή
Επιστήμες της υγείας
Επιστήμη και τεχνολογία
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Κοινωνικές επιστήμες
Επιστήμες διοίκησης

Εργαστήρια στρατηγικής
Δικτύωση και διεθνής συνεργασία
Ψηφιακός μετασχηματισμός και Πανεπιστημιακή διακυβέρνηση
Απασχολησιμότητα και επιχειρηματικότητα
Εκπαίδευση εκπαιδευτών και παιδαγωγική καινοτομία
Έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία-δράση

Στην ακόλουθη σελίδα είναι αναρτημένο το πρόγραμμα των εργασιών, μαζί με τους δεσμούς για την παρακολούθηση των εργαστηρίων (είσοδος έως 15 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας, κωδικός AUF):
https://auf-semaine-francophonie.auf.org/les-assises-de-la-francophnie-scientifique.

Για να συμμετάσχετε είναι απαραίτητη η εγγραφή σας: https://auf-semaine-francophonie.auf.org/sinscrire.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Εβδομάδας Γαλλοφωνίας: https://auf-semaine-francophonie.auf.org/
 

Ημερομηνίες: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 20, 2021 - Τετάρτη, Σεπτέμβριος 22, 2021