Π. Μεταλλίδου - Αλλαγή ωρών συνεργασίας για 6.2.2017

Η κ. Μεταλλίδου θα πραγματοποιήσει τις ώρες συνεργασίας της την Πεμπτη 9/2/2017, ώρες: 12.30-14.30