Ψ 856: Φεμινιστικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία - Έναρξη μαθήματος

Το μάθημα θα ξεκινήσει κανονικά την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το μάθημα της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί,  λόγω απουσίας της διδάσκουσας.

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν στο E-learning το διάγραμμα και οι οδηγίες για το μάθημα.