Ψ-372: Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα: Εναλλακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές – Πληροφορίες για το μάθημα

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για το παραπάνω μάθημα που διδάσκει ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης.