Ψ-677: Αποϊδρυματοποϊηση- Πρόγραμμα συζήτησης εργασιών

Για το παραπάνω μάθημα που διδάσκει ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης, στον επισυναπτόμενο σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα συζήτησης των εργασιών του εαρινού εξαμήνου 2016-2017.

 

Συνημμένα Αρχεία:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf