Κ. Μπαϊρακτάρης – Παράδοση εργασιών

Οι εργασίες για τα μαθήματα:

  • Ψ-577: Ιδρυματοποιηση
  • Ψ-677: Αποϊδρυματοποιηση   και
  • Ψ-883: Ψυχοκοινωνικά Συστήματα: Σχεδιασμος, Οργανωση Αξιολογηση

που διδάσκει ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κων/νος Μπαϊρακτάρης, θα πρέπει να παραδοθούν στη θυρίδα του διδάσκοντα (χώρος 208 π.κ. Φ.Σ. – καθημερινά 10:00-14:00), μέχρι τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.