Ψ 740: Θέματα παιδικής και νεανικής ηλικίας - Ημερομηνία εξέτασης στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017

Το μάθημα Ψ740: Θέματα παιδικής και νεανικής ηλικίας, που διδάσκει η καθηγήτρια κ. Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, θα εξεταστεί την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα: 10.45-13.15, αίθουσα: 1π.κ.

(Έχει γίνει η σχετική προσθήκη και στο συνολικό πρόγραμμα)