ΨΥ-765: Ζητήματα Έρευνας και Εφαρμογών στην Κοινωνική Ψυχολογία: Το παράδειγμα των συλλογικών αποφάσεων – Ενημέρωση / Οδηγίες

Προτεραιότητα στις Εφαρμογές έχουν οι φοιτήτριες/τές του 7oυ εξαμήνου. Συστήνεται στις/στους φοιτήτριες/τές να έχουν παρακολουθήσει όλα τα επίπεδα Κοινωνικής Ψυχολογίας του Προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η παρακολούθηση για όσους επιλέξουν το μάθημα είναι υποχρεωτική καθότι το μάθημα βασίζεται στη συνεχή άσκηση.  Είναι υπερεντατικό και απαιτεί εμπλοκή διπλάσια από ό,τι συνήθως απαιτείται σε μαθήματα διδασκαλίας.

Η άσκηση γίνεται σε ομάδες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των ασκήσεων είναι η συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις συναντήσεις του μαθήματος (εντός και εκτός αιθούσης) με μία μόνον δικαιολογημένη απουσία.

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο έντυπο που είναι αναρτημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων στο γραφείο 208 του π.κ. της Φ.Σ.

 

Η διδάσκουσα

Μ. Δικαίου

Καθηγήτρια