ΨΥ746: Ψυχολογική Αξιολόγηση ΙΙ- Ενημέρωση/Οδηγίες

Οι φοιτητές/ήτριες που προτίθενται να δηλώσουν/παρακολουθήσουν το μάθημα ΨΥ746: Ψυχολογική Αξιολόγηση ΙΙ, κατά το τρέχον εξάμηνο, είναι πολύ σημαντικό να παρευρεθούν στο μάθημα της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου 2017.