Δ. Μωραϊτου - Ακύρωση ωρών συνεργασίας 5.10.2017

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Μωραϊτου δεν θα ισχύσουν εκτάκτως για σήμερα Πέμπτη 5.10.2017