ΨΥ-687: Ιδρυματοποίηση – Πρόγραμμα Συζήτησης Εργασιών

Στον επισυναπτόμενο πίνακα θα βρείτε το πρόγραμμα συζήτησης των εργασιών, στο πλαίσιο του μαθήματος ΨΥ-687: Ιδρυματοποίηση που διδάσκει ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κ. Μπαϊρακτάρης