Δ. Τατά_ΨΥ-527 (Βιοψυχολογία ΙΙ)-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Λόγω μετάβασης της διδάσκουσας στο εξωτερικό, το μάθημα της 7ης Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει στις 24/11, 11-1.30, στην 0.3 (ν.πτ)