Π. Μεταλλίδου - Αλλαγή ωρών συνεργασίας για 15.1.2018

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Μεταλλίδου της Δευτέρας 15.1.2018 μεταφέρονται την Τρίτη 16.1.2018, 9.30-11.30