Ελ. Γωνίδα - Μαθήματα Εμβόλιμης Εξεταστικής

Τα μαθήματα 'Σχολική Ψυχολογία' και 'Εξελικτική Ψυχολογία: Κοινωνικογνωστική Ανάπτυξη' θα εξεταστούν στο πλαίσιο της εμβόλιμης εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 στις 18 Ιανουαρίου 2018 τις εξής ώρες:

- Σχολική Ψυχολογία (παλαιός κωδικός Ψ-242): 4.15 - 6.45, ΚΑ, παλαιό κτίρο ΦΛΣ. Όσοι θα εξεταστείτε ταυτόχρονα και στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία θα με ενημερώσετε στην αρχή της εξέτασης και, εφόσον χρειαστεί, θα έχετε στη διάθεσή σας περισσότερο χρόνο.

- Εξελικτική Ψυχολογία: Κοινωνικογνωστική Ανάπτυξη (παλαιός κωδικός: Ψ-536): 2.30 - 4.00, Εργαστήριο Ψυχολογίας, Αίθ. 416, Νέο κτίρο ΦΛΣ.

Η Διδάσκουσα

Ελ. Γωνίδα, Αναπλ. Καθηγήτρια