Ελ. Γωνίδα - Αλλαγή ωρών συνεργασίας για 15.01.2018

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Γωνίδα για την επόμενη εβδομάδα μεταφέρονται από τη Δευτέρα 15.01.2018 την Τρίτη 16.1.2018, 9.30-11.30.