Ε. Αυδή - Εμβόλιμη εξέταση μαθήματος ΨΥ481: Ψυχοπαθολογία

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος

ΨΥ-481 (Ψ-481): Ψυχοπαθολογία

θα διεξαχθεί γραπτά την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, ώρα: 9.00-10.30, αίθουσα: Εργαστήριο Ψυχολογίας 416 Ν.Κ.